Vnútrozemie ostrova

Vnútrozemie ostrova

Spoznajte históriu a kultúru Gran Canarie, nechajte sa očariť nekonečnými prírodnými krásami. To všetko počas veľkého okruhu po ostrove so slovenským sprievodcom. Viac k téme »

Služby delegáta

Služby delegáta

Pri zakúpení zájazdu od nemeckých a rakúskych CK prostredníctvom CK Gran Canaria Travel máte na ostrove Gran Canaria v cene zájazdu aj služby slovenského delegáta. Viac k téme »

Roque Nublo

Roque Nublo

Navštívte tento čadičový monolit, ktorý je symbolom ostrova, so slovenským sprievodcom a dozviete sa viac o dávnej histórii Gran Canarie. Viac k téme »

Služby delegáta

Služby delegáta

Cestujete na Gran Canariu prostredníctvom nemeckých alebo rakúskych CK? Pre klientov nemeckých a rakúskych CK poskytujeme služby delegáta. Viac k téme »

Priehrady a západ ostrova

Priehrady a západ ostrova

Zručnosť a um staviteľov priehrad, nespútané západné pobrežie ale aj najodľahlejšia časť ostrova. To všetko môžete spoznať na výlete so slovenským sprievodcom. Viac k téme »

 

Aktuality z Kanárskych ostrovov

Sprievodca po Kanárskych ostrovoch - informácie, výlety, exkurzie, zájazdy, ...

Prinášam vám aktuality z Facebookovej stránky CANARIA.GUIDE. Na tejto stránke vám prinášam to najdôležitejšie z toho, čo sa na Kanárskych ostrovoch udialo alebo sa bude diať. Zameriavam sa hlavne na informácie, ktoré sú zaujímavé pre návštevníkov ostrovov (akcie, podujatia).

Taktiež na tejto stránke nájdete aj informácie o najnovších článkoch na stránke www.canaria.guide.

Reklama

Noche San Juan Playa del Inglés. ... See MoreSee Less

10 hours ago

🇸🇰 Noche de San Juan. Magická noc pre všetkých Kanárčanov. Po zotmení sa ľudia stretávajú na plážach, kde sa až do skorých ranných hodín zabávajú. O polnoci samozrejme nebude chýbať tradičný ohňostroj. Tak ak ste momentálne na Gran Canarii, vyberte sa dnes večer na niektorú z pláží a nechajte sa uniesť atmosférou. Však zajtra to dospíme, máme predsa zase voľný deň 😀 A nezabudnite si o polnoci zaplávať v oceáne. Prináša to 12 mesiacov šťastia.
🇬🇧 Noche de San Juan. A magical night for all Canaries. After sunset, people meet on the beaches where they have fun until the early hours. Of course, traditional fireworks will not be missing at midnight. So if you're currently in Gran Canaria, choose one of the beaches this evening and let yourself be carried away by the atmosphere. And don't forget to swim in the ocean at midnight. It brings 12 months of luck.
🇪🇸 Noche de San Juan. Una noche mágica para todos los Canarios. Después del atardecer, las personas se reúnen en las playas donde se divierten hasta altas horas de la madrugada. Por supuesto, los fuegos artificiales tradicionales no faltarán a la medianoche. Así que si estás actualmente en Gran Canaria, elige una de las playas esta noche y déjate llevar por el ambiente. Y no te olvides de nadar en el océano a medianoche. Trae 12 meses de suerte.
... See MoreSee Less

23 hours ago

🇸🇰 Noche de San Juan. Magická noc pre všetkých Kanárčanov. Po zotmení sa ľudia stretávajú na plážach, kde sa až do skorých ranných hodín zabávajú. O polnoci samozrejme nebude chýbať tradičný ohňostroj. Tak ak ste momentálne na Gran Canarii, vyberte sa dnes večer na niektorú z pláží a nechajte sa uniesť atmosférou. Však zajtra to dospíme, máme predsa zase voľný deň :D A nezabudnite si o polnoci zaplávať v oceáne. Prináša to 12 mesiacov šťastia.
🇬🇧 Noche de San Juan. A magical night for all Canaries. After sunset, people meet on the beaches where they have fun until the early hours. Of course, traditional fireworks will not be missing at midnight. So if youre currently in Gran Canaria, choose one of the beaches this evening and let yourself be carried away by the atmosphere. And dont forget to swim in the ocean at midnight. It brings 12 months of luck.
🇪🇸 Noche de San Juan. Una noche mágica para todos los Canarios. Después del atardecer, las personas se reúnen en las playas donde se divierten hasta altas horas de la madrugada. Por supuesto, los fuegos artificiales tradicionales no faltarán a la medianoche. Así que si estás actualmente en Gran Canaria, elige una de las playas esta noche y déjate llevar por el ambiente. Y no te olvides de nadar en el océano a medianoche. Trae 12 meses de suerte.

Hotel RIU Vistamar, Sports bar

#grancanariatravel #canariaguide #amadores #puertorico #puertoricogc #mogan #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #hotel #riuhotels #riuvistamar #riu
... See MoreSee Less

3 days ago

Hotel RIU Vistamar, Sports bar

#grancanariatravel #canariaguide #amadores #puertorico #puertoricogc #mogan #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #hotel #riuhotels #riuvistamar #riu

Maspalomas & Meloneras

#grancanariatravel #canariaguide #maspalomas #meloneras #sanbartolome #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #zapadslnka #zapadslunce #sunset #puestadesol #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico
... See MoreSee Less

3 days ago

Maspalomas & Meloneras

#grancanariatravel #canariaguide #maspalomas #meloneras #sanbartolome #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #zapadslnka #zapadslunce #sunset #puestadesol #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico

Maják / Lighthouse / Faro
Maspalomas

#grancanariatravel #canariaguide #maspalomas #sanbartolome #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #majak #lighthouse #lighthouses #faro #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico
... See MoreSee Less

4 days ago

Maják / Lighthouse / Faro
Maspalomas

#grancanariatravel #canariaguide #maspalomas #sanbartolome #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #majak #lighthouse #lighthouses #faro #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico

🇸🇰 UPOZORNENIE
Cabildo Gran Canaria vydalo výzvu pre verejnosť, aby podnikla mimoriadne opatrenia v súvislosti s vysokým rizikom požiaru, ktoré je na ostrove už pred začiatkom sezóny s najväčším nebezpečenstvom (štandardne od 1.7.). Všetky opatrenia platia už od pondelka. Obyvateľstvo, ale aj turisti, môžu spolupracovať pri predchádzaní škodám tým, že oznámia na číslo 112 aj informácie pred podozrivým dymom, ktorý zistia.

Počet ľudí, ktorí sú začlenení do výkonu hliadok a ochrany ako aj likvidácie požiarov, sa od začiatku rizikovej sezóny zvýšil o 92 osôb. V pohotovosti sú pripravené aj 2 hasiace vrtulníky. Kontrolou prešli všetky vysokotlaké potrubia dopravujúce vodu do horských oblastí.

Počas rizikového obdobia je zakázané akékoľvek používanie otvoreného ohňa vrátane pyrotechnických prostreidkov v oblasti lesných porastov. POZOR! TÝKA SA TO AJ FAJČENIA V LESOCH. Výnimku tvoria JEDINE murované grily v rekreačných oblastiach, pričom aj ich použitie môže byť v závislosti od vývoja situácie obmedzené. V uvedených rekreačných oblastiach NESMÚ byť použité vlastné prenosné grily. V prípade potreby môže byť použitie otvoreného ohňa vrátane grilov obmedzené aj na celom území ostrova, vrátane rekreačných oblastí a turistických komplexov.

Riziková sezóna obvykle trvá do 30. septembra. Potom nasleduje obdobie 30 dní označované ako stredné rizikové obdobie. V závislosti od vývoja počasia však môže byť obdobie vysokého rizika predĺžené.

Nezabudnite, Gran Canaria patrí medzi najsuchšie oblasti Španielska. V tomto roku museli hasiči zasahovať už pri 4 väčších požiaroch a pri 15 menších incidentoch. Väčšina z nich vznikla práve z dôvodu nedbanlivosti a nepozornosti ľudí.

🇬🇧 WARNING
The Cabildo Gran Canaria has issued a call to the public to take extraordinary measures in relation to the high risk of fire on the island before the high-risk season starts (as of July 1). All measures apply from Monday. The population, as well as tourists, can work together to prevent damage by notifying 112 of the suspected smoke they find.

The number of people involved in patrol and protection as well as fire fighting has increased by 92 people since the start of the high-risk season. There are also 2 firefighting helicopters ready. All high-pressure water pipelines to the mountain areas were inspected.

During the risk period, any use of open flame, including pyrotechnics in the forest area, is prohibited. WARNING! SMOKING IN THE FOREST IS ALSO PROHIBITED. Only brick grills in recreational areas are an exception, but their use may be limited depending of the situation. Own portable grills MUST NOT be used in these recreational areas. If necessary, the use of open flames, including grills, may be restricted throughout the island, including recreational areas and tourist areas.

The risk season usually lasts until 30 September. This is followed by a 30-day period, referred to as the middle risk period. However, depending on the development of the weather, a high risk period may be prolonged.

Remember, Gran Canaria is one of the driest areas of Spain. This year, firefighters had to intervene in 4 major fires and 15 minor incidents. Most of them came about because of people's negligence and carelessness.

🇪🇸 ADVERTENCIA
El Cabildo Gran Canaria ha hecho un llamado al público para tomar medidas extraordinarias en relación con el alto riesgo de incendio en la isla antes de que comience la temporada de alto riesgo (a partir del 1 de julio). Todas las medidas se aplican desde el lunes. La población, así como los turistas, pueden trabajar juntos para prevenir daños al notificar al 112 del humo sospechoso que encuentran.

El número de personas involucradas en patrullas y protección, así como en la lucha contra incendios, ha aumentado en 92 personas desde el inicio de la temporada de alto riesgo. También hay 2 helicópteros contra incendios listos. Se inspeccionaron todas las tuberías de agua de alta presión a las zonas de montaña.

Durante el período de riesgo, cualquier uso de llamas abiertas, incluidos los pirotécnicos en el área forestal, está prohibido. ¡ADVERTENCIA! FUMAR EN EL BOSQUE ES TAMBIEN PROHIBIDO. Solo las parrillas de ladrillo en las áreas recreativas son una excepción, pero su uso puede ser limitado dependiendo de la situación. Las propias parrillas portátiles NO DEBEN ser usadas en estas áreas recreativas. Si es necesario, el uso de llamas abiertas, incluidas las parrillas, puede estar restringido en toda la isla, incluidas las áreas recreativas y las zonas turísticas.

La temporada de riesgo suele durar hasta el 30 de septiembre. A esto le sigue un período de 30 días, denominado período de riesgo medio. Sin embargo, dependiendo del desarrollo del clima, un período de alto riesgo puede prolongarse.

Recuerda, Gran Canaria es una de las zonas más secas de España. Este año, los bomberos tuvieron que intervenir en 4 incendios mayores y 15 incidentes menores. La mayoría de ellos surgió debido a la negligencia y el descuido de la gente.
... See MoreSee Less

5 days ago

🇸🇰 UPOZORNENIE
Cabildo Gran Canaria vydalo výzvu pre verejnosť, aby podnikla mimoriadne opatrenia v súvislosti s vysokým rizikom požiaru, ktoré je na ostrove už pred začiatkom sezóny s najväčším nebezpečenstvom (štandardne od 1.7.). Všetky opatrenia platia už od pondelka. Obyvateľstvo, ale aj turisti, môžu spolupracovať pri predchádzaní škodám tým, že oznámia na číslo 112 aj informácie pred podozrivým dymom, ktorý zistia.

Počet ľudí, ktorí sú začlenení do výkonu hliadok a ochrany ako aj likvidácie požiarov, sa od začiatku rizikovej sezóny zvýšil o 92 osôb. V pohotovosti sú pripravené aj 2 hasiace vrtulníky. Kontrolou prešli všetky vysokotlaké potrubia dopravujúce vodu do horských oblastí.

Počas rizikového obdobia je zakázané akékoľvek používanie otvoreného ohňa vrátane pyrotechnických prostreidkov v oblasti lesných porastov. POZOR! TÝKA SA TO AJ FAJČENIA V LESOCH. Výnimku tvoria JEDINE murované grily v rekreačných oblastiach, pričom aj ich použitie môže byť v závislosti od vývoja situácie obmedzené. V uvedených rekreačných oblastiach NESMÚ byť použité vlastné prenosné grily. V prípade potreby môže byť použitie otvoreného ohňa vrátane grilov obmedzené aj na celom území ostrova, vrátane rekreačných oblastí a turistických komplexov.

Riziková sezóna obvykle trvá do 30. septembra. Potom nasleduje obdobie 30 dní označované ako stredné rizikové obdobie. V závislosti od vývoja počasia však môže byť obdobie vysokého rizika predĺžené.

Nezabudnite, Gran Canaria patrí medzi najsuchšie oblasti Španielska. V tomto roku museli hasiči zasahovať už pri 4 väčších požiaroch a pri 15 menších incidentoch. Väčšina z nich vznikla práve z dôvodu nedbanlivosti a nepozornosti ľudí.

🇬🇧 WARNING
The Cabildo Gran Canaria has issued a call to the public to take extraordinary measures in relation to the high risk of fire on the island before the high-risk season starts (as of July 1). All measures apply from Monday. The population, as well as tourists, can work together to prevent damage by notifying 112 of the suspected smoke they find.

The number of people involved in patrol and protection as well as fire fighting has increased by 92 people since the start of the high-risk season. There are also 2 firefighting helicopters ready. All high-pressure water pipelines to the mountain areas were inspected.

During the risk period, any use of open flame, including pyrotechnics in the forest area, is prohibited. WARNING! SMOKING IN THE FOREST IS ALSO PROHIBITED. Only brick grills in recreational areas are an exception, but their use may be limited depending of the situation. Own portable grills MUST NOT be used in these recreational areas. If necessary, the use of open flames, including grills, may be restricted throughout the island, including recreational areas and tourist areas.

The risk season usually lasts until 30 September. This is followed by a 30-day period, referred to as the middle risk period. However, depending on the development of the weather, a high risk period may be prolonged.

Remember, Gran Canaria is one of the driest areas of Spain. This year, firefighters had to intervene in 4 major fires and 15 minor incidents. Most of them came about because of peoples negligence and carelessness. 

🇪🇸 ADVERTENCIA
El Cabildo Gran Canaria ha hecho un llamado al público para tomar medidas extraordinarias en relación con el alto riesgo de incendio en la isla antes de que comience la temporada de alto riesgo (a partir del 1 de julio). Todas las medidas se aplican desde el lunes. La población, así como los turistas, pueden trabajar juntos para prevenir daños al notificar al 112 del humo sospechoso que encuentran.

El número de personas involucradas en patrullas y protección, así como en la lucha contra incendios, ha aumentado en 92 personas desde el inicio de la temporada de alto riesgo. También hay 2 helicópteros contra incendios listos. Se inspeccionaron todas las tuberías de agua de alta presión a las zonas de montaña.

Durante el período de riesgo, cualquier uso de llamas abiertas, incluidos los pirotécnicos en el área forestal, está prohibido. ¡ADVERTENCIA! FUMAR EN EL BOSQUE ES TAMBIEN PROHIBIDO. Solo las parrillas de ladrillo en las áreas recreativas son una excepción, pero su uso puede ser limitado dependiendo de la situación. Las propias parrillas portátiles NO DEBEN ser usadas en estas áreas recreativas. Si es necesario, el uso de llamas abiertas, incluidas las parrillas, puede estar restringido en toda la isla, incluidas las áreas recreativas y las zonas turísticas.

La temporada de riesgo suele durar hasta el 30 de septiembre. A esto le sigue un período de 30 días, denominado período de riesgo medio. Sin embargo, dependiendo del desarrollo del clima, un período de alto riesgo puede prolongarse.

Recuerda, Gran Canaria es una de las zonas más secas de España. Este año, los bomberos tuvieron que intervenir en 4 incendios mayores y 15 incidentes menores. La mayoría de ellos surgió debido a la negligencia y el descuido de la gente.

Hotel RIU Palace Maspalomas

#grancanariatravel #canariaguide #playadelingles #maspalomas #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #hotel #riuhotels #riupalacemaspalomas #riu #riuhotelsandresorts
... See MoreSee Less

6 days ago

Hotel RIU Palace Maspalomas

#grancanariatravel #canariaguide #playadelingles #maspalomas #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #hotel #riuhotels #riupalacemaspalomas #riu #riuhotelsandresorts

Západ slnka pri majáku v Maspalomas.
Sunset at lighthouse in Maspalomas.
Atardecer en el faro de Maspalomas.

#grancanariatravel #canariaguide #faromaspalomas #maspalomas #sanbartolome #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #majak #lighthouse #lighthouses #faro #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico #zapadslunce #zapadslnka #sunset #atardecer
... See MoreSee Less

1 week ago

Západ slnka pri majáku v Maspalomas.
Sunset at lighthouse in Maspalomas.
Atardecer en el faro de Maspalomas.

#grancanariatravel #canariaguide #faromaspalomas #maspalomas #sanbartolome #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #majak #lighthouse #lighthouses #faro #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico #zapadslunce #zapadslnka #sunset #atardecer

Dnešná akcia pre firmu Satocan. Firemný rodinný deň je spojený s čistením pláže v Pozo Izquierdo.

Today's event for Satocan. The corporate family day is associated with beach cleaning in Pozo Izquierdo.

El evento de hoy para Satocan. El día corporativo de la familia está asociado con la limpieza de la playa en Pozo Izquierdo.
... See MoreSee Less

1 week ago

 

Comment on Facebook

Po 2 hodinach.

Mirador de Balcón

#grancanariatravel #canariaguide #mirador #miradordebalcon #miradorbalcon #laaldea #laaldeadesannicolas #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #hory #mountains #piedras #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico
... See MoreSee Less

1 week ago

Mirador de Balcón

#grancanariatravel #canariaguide #mirador #miradordebalcon #miradorbalcon #laaldea #laaldeadesannicolas #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #hory #mountains #piedras #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico

 

Comment on Facebook

Úžasné

Dračí chrbát. Nádherné miesto.

Maják / Lighthouse / Faro
Maspalomas

#grancanariatravel #canariaguide #maspalomas #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #majak #lighthouse #lighthouses #faro #faromaspalomas #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico
... See MoreSee Less

1 week ago

Maják / Lighthouse / Faro
Maspalomas

#grancanariatravel #canariaguide #maspalomas #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #majak #lighthouse #lighthouses #faro #faromaspalomas #atlantickyocean #atlantic #oceanoatlantico

Priehrada / Dam / Presa
Parralillo

#grancanariatravel #canariaguide #roklina #ravine #barranco #tejeda #laaldea #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #priehrada #dam #presa
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Priehrada / Dam / Presa
Parralillo

#grancanariatravel #canariaguide #roklina #ravine #barranco  #tejeda #laaldea #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #priehrada #dam #presa

Priehrada / Dam / Presa
La Sorrueda

#grancanariatravel #canariaguide #lasorrueda #sorrueda #santaluciadetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #priehrada #dam #presa #barrancodetirajana #fortaleza #lafortaleza
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Priehrada / Dam / Presa
La Sorrueda

#grancanariatravel #canariaguide #lasorrueda #sorrueda #santaluciadetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #priehrada #dam #presa #barrancodetirajana #fortaleza #lafortaleza

Línea guagua Faro Maspalomas - Tejeda en Degollada de la Yegua.

#grancanariatravel #canariaguide #degolladadelayegua #maspalomas #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #autobus #bus #guagua #guaguasglobal #tejeda
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Línea guagua Faro Maspalomas - Tejeda en Degollada de la Yegua.

#grancanariatravel #canariaguide #degolladadelayegua #maspalomas #sanbartolomedetirajana #grancanaria #kanarskeostrovy #canaryislands #islascanarias #spanielsko #spain #espana #autobus #bus #guagua #guaguasglobal #tejeda

Včerajší pokus o zápis do Guinesovej knihy rekordov bol úspešný. Čistenia pláže sa zúčastnilo 410 ľudí zo 67 krajín. Gran Canaria má nový rekord.

Yesterday's attempt to enroll in the Guines Book of Records was successful. 410 people from 67 countries took part in beach cleaning. Gran Canaria has a new record.

El intento de ayer de inscribirse en el Libro Guinness de los Registros tuvo éxito. 410 personas de 67 países participaron en la limpieza de playas. Gran Canaria tiene un nuevo récord.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Včerajší pokus o zápis do Guinesovej knihy rekordov bol úspešný. Čistenia pláže sa zúčastnilo 410 ľudí zo 67 krajín. Gran Canaria má nový rekord.

Yesterdays attempt to enroll in the Guines Book of Records was successful.  410 people from 67 countries took part in beach cleaning.  Gran Canaria has a new record.

El intento de ayer de inscribirse en el Libro Guinness de los Registros tuvo éxito.  410 personas de 67 países participaron en la limpieza de playas.  Gran Canaria tiene un nuevo récord.
Load more

 

Print Friendly, PDF & Email
 
Reklama