Site Loader

Výlety a exkurzie na Gran Canarii

Nájdite si letenku

Páči sa vám tento blog?

Tvorbu tohoto webu môžete podporiť aj vy zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet
ES08 0049 5735 1122 1616 5370 
swift BSCHESMM. Do poznámky uveďte
“Podpora Canaria Guide”.
Pre podnikateľov ponúkam možnosť plateného partnerstva. Ďakujem za podporu.
.
Tvorbu tejto stránky podporili.
They supported the creation of this site.
Apoyaron la creación de este sitio.

Najnovšie na instagrame

Z našej facebook skupiny

4 hours ago

🇸🇰 Ešte stále rozmýšľate kam sa oplatí utiecť zo stredu Európy pred korona šialenstvom? Áno, nie sú to Maldivy alebo Dominikánska republika. Tu ste stále v Európe hoci ste v Afrike, stále platíte Eurom, stačí vám ID card lebo ste v Schengene a hlavne, každý z našich ostrovov vám dokáže ponúknuť viac, ako jeden rezort sám na ostrove. Kontrasty prírody. Históriu od dávnych čias pred Kristom cez španielsku kolonizáciu až po modernú dobu. Fantastickú kuchyňu, ktorú si miestni obyvatelia cenia ako oko v hlave. Nekonečné pieskové pláže ale aj skalné útesy s plažami iba pre vás. S miestami, kde keď chcete, môžete sa opaľovať ako vás boh stvoril. Toto sú Kanárske ostrovy. 🇬🇧 Are you still wondering where it pays to escape the center of Europe from the corona madness? Yes, they are not the Maldives or the Dominican Republic. You are still in Europe even though you are in Africa, you still pay in Euros, you only need an ID card because you are in Schengen and most importantly, each of our islands can offer you more than one resort alone on the island. Contrasts of nature. History from ancient times before Christ through Spanish colonization to modern times. Fantastic cuisine that locals value like an eye in the head. Endless sandy beaches but also rocky cliffs with beaches just for you. With places where you can sunbathe as God created you when you want. These are the Canary Islands.🇪🇸 ¿Todavía se pregunta dónde vale la pena escapar del centro de Europa de la locura de corona? Sí, no son Maldivas ni República Dominicana. Sigues en Europa aunque estés en África, todavía pagas en Euros, solo necesitas un DNI porque estás en Schengen y lo más importante, cada una de nuestras islas puede ofrecerte más de un resort solo en la isla. Contrastes de la naturaleza. Historia desde la antigüedad antes de Cristo a través de la colonización española hasta los tiempos modernos. Cocina fantástica que los lugareños valoran como un ojo en la cabeza. Playas de arena interminables pero también acantilados rocosos con playas solo para ti. Con lugares donde poder tomar el sol como Dios te creó cuando tu quieras. Estas son las Islas Canarias. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

🇸🇰 Malá hádanka. Kmín vlastnoručne nadrvený. Je prvou zložkou receptúry. Čo to bude? 🇬🇧 A small puzzle. Cumin hand-crushed. It is the first component of the recipe. What it will be?🇪🇸 Un pequeño rompecabezas. Comino triturado a mano. Es el primer componente de la receta. ¿Qué será? ... See MoreSee Less
View on Facebook

16 hours ago

🇸🇰 Koniec januára a začiatok februára je na Gran Canarii v znamení kvitnúcich mandľovníkov. V tomto roku hlásia pestovatelia zdravý vzhľad kvetov, najviac zakvitnutí za posledných 20 rokov a očakávajú najlepšiu úrodu minimálne v tomto storočí. S mandľovníkmi sa viaže aj tradícia slávností kvitnutia mandľovníkov, ktoré sa tradične konajú vo viacerých obciach na ostrove. Asi najznámejšia oslava býva organizovaná v meste Tejeda. Tento rok by sa konal už 50. ročník slávností. Vzhľadom na situáciu s COVID však **slávnosti kvitnúcich mandľovníkov nebudú organizované v žiadnej obci na ostrove**. Avšak aj vy môžete využiť čas a ísť sa pozrieť na tú nádheru napríklad do dedinky Ayacata, kde sme sa včera zastavili aj my počas výletu. Zážitok z kvitnúcích mandľovníkov môžete však spojiť aj s adrenalínovým zážitkom, ak sa vyberiete na výlete na jeepoch. > Jeep safari je organizovaná každý deň od pondelka do piatka. Cena za dospelú osobu je 59,- Eur. Rezervácie je možné spraviť v Gran Canaria Travel správou na whatsapp +34 635 232 849.🇬🇧 The end of January and the beginning of February in Gran Canaria are marked by flowering almond trees. This year, growers report a healthy appearance of flowers, the most blooming in the last 20 years and expect the best harvest at least in this century.The almond trees are also associated with the tradition of almond blossom festivities, which are traditionally held in several villages on the island. Probably the most famous celebration is organized in the town of Tejeda. This year would be the 50th year of the festivities. However, due to the situation with COVID, the **flowering almond tree festivities will not be organized in any village on the island**.However, you too can take the time to go and see the beauty, for example, in the village of Ayacata, where we stopped yesterday during the trip. You can also combine the experience of flowering almond trees with the adrenaline experience if you go on a jeep trip.> Jeep safaris are organized daily from Monday to Friday. The price for an adult is 59, - Eur. Reservations can be made in Gran Canaria Travel by message at whatsapp +34 635 232 849.🇪🇸 Los finales de enero y principios de febrero en Gran Canaria están marcados por los almendros en flor. Este año, los productores reportan una apariencia saludable de flores, la mayor cantidad de flores en los últimos 20 años y esperan la mejor cosecha al menos en este siglo.Los almendros también están asociados a la tradición de las fiestas almendro en flor, que se celebran tradicionalmente en varios pueblos de la isla. Probablemente la celebración más famosa se organice en la localidad de Tejeda. Este año sería el 50º aniversario de las festividades. Sin embargo, debido a la situación de COVID, **las fiestas del almendro en flor no se organizarán en ningún pueblo de la isla**.Sin embargo, tú también puedes tomarte el tiempo para ir a ver la belleza, por ejemplo, en el pueblo de Ayacata, donde paramos ayer durante el viaje. También puede combinar la experiencia de los almendros en flor con la experiencia de adrenalina si viaja en jeep.> Se organizan safaris en jeep todos los días de lunes a viernes. El precio para un adulto es de 59, - Eur. Las reservas se pueden realizar en Gran Canaria Travel mediante mensaje en whatsapp +34635232849. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Kontaktujte ma

×
Ďakujem za vašu správu. Pokiaľ požadujete odpoveď, čo najskôr sa vám ozvem.

Reklama