Flóra Kanárskych ostrovov – od púšte k lesom

Vďaka nesmiernej rôznorodosti klímy a geologických podmienok sa flóra Kanárskych…

Ohodnoťte článok