Site Loader

Ak trávite Vianoce na Gran Canarii, určite si nenechajte ujsť príležitosť navštíviť hlavné mesto a pozrieť si tieto dva skvosty – Beltehem na Úrade vlády a pieskový Betlehem na pláži Las Canteras.

Betlehem je tradičnou súčasťou a symbolom Vianoc. Gran Canaria je krajinou, kde sa hlási k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu takmer 100% obyvateľov. Zároveň je však známa aj veľkolepými Betlehemami. Jeden z najkrajších Betlehemov aké som kedy videl sa nachádza na úrade vlády. Tento Betlehem je popretkávaný symbolmi ostrova a výjavmi zo života bežných ľudí. Na pláži Las Canteras sa zase každoročne otvára veľkolepý Betlehem postavený z piesku. Tento Betlehém, o ktoréhe prípravu sa postarajú desiatky umelcov a dobrovoľníkov z celého ostrova, je považovaný za najunikátnejší Betlehem v Európe.

Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017.
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017. Foto: teldeactualidad.com

K Vianociam samozrejme tradične patrí aj návšteva polnočnej svätej omše. Omše sa vysluhujú väčšinou v španielčine. Preto vám prinášam preklad liturgických textov z polnočnej svätej omše.

Vianoce na Gran Canarii – liturgické texty polnočnej svätej omše

Natividad del Señor – Misa de medianoche

No temáis, os traigo la gran alegría: hoy nos ha nacido un Salvador. (cf. Lc 2,10-11)

Narodenie Pána – vo Svätej noci

Nebojte sa! Nesiem vám dobrú zvesť. Dnes sa nám narodil Spasiteľ. (Lk 2,10.11)

Primera lectura Isaías

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva al hombro el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor lo realizará.

Prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť; jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa ako v deň porážky Madiancov. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: “Obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.” Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov.

Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017.
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017. Foto: teldeactualidad.com

Segunda lectura Tito

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro: Jesucristo. El se entregó por nosotros para rescatarnos de toda impiedad, y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.

Druhé čítanie List Títovi

Zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom. Vychováva nás k tomu, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme na tomto svete žili triezvo, spravodlivo a zbožne a očakávali splnenie blaženej nádeje a slávny príchod nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. On sa za nás obetoval, aby nás vykúpil zo všetkých neprávostí a očistil si nás, aby sme boli jeho Vyvoleným ľudom, horlivým v dobrých skutkoch.

Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017.
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017. Foto: teldeactualidad.com

Evangelio Lucas

En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño.  Y un ángel del Señor se les presentó: la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran
temor. El ángel les dijo: – No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama.

Evanjelium podľa Lukáša

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal za čias, keď bol Kvirínius miestodržiteľom v Sýrii. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Pokým tam boli, nadišiel jej čas. Porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, pretože pre nich nebolo miesta v útulku. V tom istom kraji boli na poli pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. A anjel Pána zastal pri nich a Pánova sláva ich ožiarila, z čoho mali veľký strach. Ale anjel im povedal: “Nebojte sa! Nesiem vám dobrú zvesť, ktorá veľmi poteší všetok ľud: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete nemluvňa zavinuté do plienok a uložené v jasliach.” A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: “Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.”

Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017.
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017. Foto: teldeactualidad.com
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017.
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017. Foto: teldeactualidad.com
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017.
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017. Foto: teldeactualidad.com
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017.
Betlehem na ˇUrade vlády, Vianoce na Gran Canarii 2017. Foto: teldeactualidad.com
Pieskový Betlehem, Gran Canariia, pláž Las Canteras
Pieskový Betlehem, Gran Canariia, pláž Las Canteras priláka každoročne tisícky návštevníkov.
Pieskový Betlehem, Gran Canariia, pláž Las Canteras
Pieskový Betlehem, Gran Canariia, pláž Las Canteras
Pieskový Betlehem, Gran Canariia, pláž Las Canteras
Pieskový Betlehem, Gran Canariia, pláž Las Canteras
Print Friendly, PDF & Email
Ohodnoťte článok

Martin Smolen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Páči sa vám tento blog?

Život so slnkom v srdci

“Sme neuveriteľne hrdí na to, že sme Kanárske ostrovy,” povedal mi raz Alfredo, majiteľ malej reštaurácie v Playa del Inglés, keď som bol na Gran Granarii. „Existujú tu najkrajšie pláže s najkrajším pieskom s najneuveriteľnejšími vlnami. Na brehu sú najkrajšie hotely, promenády a kaviarne. Na ostrove žijú najpohostinnejší ľudia. Pestujú sa tu najchutnejšie paradajky, najsladšie banány, najvoňavejšie ruže. Vyrobíme tu najlepšie vína a aj kuchyňa je najlepšia. “

Partneri blogu

Autopožičovňa